Arkitektene bak Vinklgården vant prestisjetung pris

02. september 2019
Lund+Slaatto Arkitekter, med arkitekturpris for prosjektet Munch Brygge i Bjørvika.

Arkitektene bak Vinklgården, Lund+Slaatto Arkitekter, vant nylig den prestisjetunge Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris for prosjektet Munch Brygge i Bjørvika.

- Vi er stolte av å jobbe med et så anerkjent arkitektfirma som Lund+Slaatto, og den nye prisen beviser nok en gang at de er blant de beste. De samme menneskene som var med på å utforme Munch Brygge jobber nå med å ferdigstille Vinklgården, så dette er veldig spennende, sier Espen Pettersen i Vinkl.

Vinklgården og Munch Brygge deler samme tankegang om at bygget skal tilføre verdi og kvaliteter til nærmiljøet og byen. Som et bygg midt i sentrum av Ski er dette veldig viktig for oss, og det blir også viktig for Ski i tiden fremover, utdyper Pettersen.

Selv om Munch Brygge og Vinklgården er ganske forskjellige prosjekter, så er det noen likhetstrekk.

- Vår ambisjon er å lage god arkitektur innenfor de gitte forutsetningene for det enkelte prosjekt. I Munch Brygge var forholdet til sjøen en viktig premiss for utformingen av bebyggelsen. For Vinklgården gjelder andre forutsetninger, særlig forholdet til høydene i den bevaringsverdige Rutheimgården, samt å bidra til å omdanne og komplementere Kirkeveien som bygate. Dette hensynet ivaretas ved at formen på begge bygningsvolumene gis en markant, fallende skrå gesims mot den lavere Ruthimgården. Byggene utføres med pussede fasader for å skape sammenheng med materialiteten i Rutheimgården og Næssgården. Det er lagt vekt på at utformingen av bebyggelsen skal tilføre Ski sentrum bymessige kvaliteter i form av en sammenhengende kvartalsstruktur, samsvarende med kravene i områdeplanen for Ski kommune, sier Inge Ormhaug i Lund+Slaatto Arkitekter.

Her kan du lese komiteens begrunnelse ved tildelingen:

«Munch Brygge er et sterkt prosjekt, som på en overbevisende måte sett i lys av andre kommersielle prosjekter synliggjør at det er vektlagt flere kvaliteter. Det må spesielt trekkes fram at prosjektet tilfører kvaliteter til nærmiljøet og byen.

Med sin enkle detaljering, røffe bestandige materialbruk, og sin flotte skalering er det et forbildeprosjekt. Det å tørre å bygge et hus med kun tegl som materialmessig hovedelement er beundringsverdig. Dette til tross for store utfordringer underveis i myndighetsbehandlingen i nedfelling av byplankonsept, utforming av bygningsvolumer og farge- og materialbruk»

Foto: Lund+Slaatto Arkitekter.