Forbehold

25. august 2020

3D illustrasjonene brukt i markedsføringen, både digitalt og trykket, er kun ment som illustrasjoner og kan ikke anses som en detaljbeskrivelse av den endelige leveransen. Illustrasjonene vil kunne avvike fra den virkelige leveransen, og de vil vise materialer, inventar, utstyr, møbler, innredning, beplantning mv. som ikke inngår i leveransen eller som vises med en plassering som kan bli endret.

Fasadeuttrykk vil kunne avvike fra illustrasjoner til ferdig bygg. Beplantning, vegetasjon og lekeapparater er ikke endelig prosjektert.

Omkringliggende naboeiendommer er vist med eksisterende bebyggelse. Bakgrunn og utsikt er kun ment som illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.

Interiør vist i leilighetene er ikke en del av standardleveransen. Avvik og endring på interiør vil kunne forekomme.