Et grønt hjem

21. august 2020
Et godt hjem er i våre øyne også et grønt hjem og ved å velge en leilighet i Vinklgården skal du vite at fokus på miljøet og klimaet har stått sentralt.

Et godt hjem er i våre øyne også et grønt hjem, og når du velger en leilighet i Vinklgården skal du vite at fokuset på miljøet og klimaet har stått sentralt i planleggingen.

Tanken om bærekraftige bygninger starter allerede ved valg av tomt. I Vinklgården lever du tett på alle tilbud Ski sentrum har å by på, men også med kort vei til naturen og ikke minst til nye Ski stasjon, og snart Follobanen. En slik beliggenhet reduserer transportbehovet for de som bor i Vinklgården, samtidig som det gir en økt valgfrihet når det gjelder transportmidler. I kjelleren har selvfølgelig samtlige parkeringsplasser mulighet for å lade bil, for de som ønsker det. Det finnes også rikelig med overbyggede sykkelplasser.

For bygg har det grønne fokuset de siste tiårene vært på klimagassutslipp fra energibruk. Frem til 2014 hadde utslippene en fallende kurve, men siden da har kurven flatet ut. Det betyr at man har nådd en standard for bygg som gir energieffektive hjem, med lave kostnader til oppvarming. I Vinklgården kan du se frem til en jevn og god temperatur med vannbåren fornybar gulvvarme fra Follo Fjernvarme.

Med mye av energigevinsten hentet ut har myndighetene, utbyggerne og byggebransjen flyttet fokuset til byggeplassene og til materialbruken i byggene. Med utgangspunkt i en detaljert og gjennomarbeidet miljøoppfølgingsplan har vi satt høye mål for oss selv og vår entreprenør i Vinklgården. Blant fokusområdene er resirkulering og tiltak mot forurensing i byggefasen, valg av materialer med dokumenterte miljøegenskaper og utarbeidelse av klimagassregnskap.

De grønne takene og uteområdene er ikke bare der for å skape deilige uteområder for beboerne, de er også designet for å håndtere vannmengdene som følger av kraftige regnskyll.

Gode materialvalg blir viktig gjennom hele byggeperioden men også i et livssyklusperspektiv. Med fokus på dokumentasjon og valg av miljøriktige produkter skaper vi et bygg som er bra for nærmiljøet, bra for klimaet og bra for de som skal bo og trives i Vinklgården.