Follobanen

21. august 2020
Midt i Ski sentrum ligger togstasjonen. Her bygges nå Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, og Ski er i ferd med å bli et nytt, moderne kollektivknutepunkt for hele Folloregionen når den nye Follobanen står klar ved årsskiftet 2022/2023.

Midt i Ski sentrum ligger togstasjonen. Her bygges nå Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, og Ski er i ferd med å bli et nytt, moderne kollektivknutepunkt for hele Folloregionen når den nye Follobanen står klar ved årsskiftet 2022/2023.

Fra Vinklgården er du knappe to minutters gange unna stasjonen. Det betyr at du vil kunne beregne cirka et kvarter fra du låser døra hjemme til du går av toget på Oslo S.

Hvis du allerede bor i Ski, er du godt vant med å sjekke togtidene før du skal ut på tur.

Når du flytter inn i Vinklgården, behøver du ikke å tenke på slikt lenger. Det planlegges nemlig for åtte avganger i timen i begge retninger mellom Oslo og Ski.

Busstilbudet er også utbedret i retning Ås og Drøbak, som igjen bekrefter Skis funksjon som et viktig knutepunkt i regionen. Alle skal enkelt kunne reise kollektivt til Ski Stasjon – hvilket vil innebære at du enkelt kan bruke kollektivtransport “uansett” hvor du ønsker å dra.

Det satses på og i Ski, og byen er reelt sett på vei til å bli en betydelig norsk småby, og nærmest en bydel i hovedstaden. For med den nye Follobanen vil det ta kortere tid å komme seg til Oslo S om du bor i Ski, enn om du bor på Frogner eller Torshov.

Fra du går ut døren på Vinklgården til du står på perrongen tar det knappe to minutter. I dag tar togturen fra Ski stasjon og inn til Oslo 22 minutter, så du kan faktisk gå ut hjemmefra og være fremme på under en halvtime. Når Follobanen står klar vil reisetiden halveres til rundt 11 minutter.

Det planlegges hele åtte avganger i timen i begge retninger mellom Oslo og Ski. Busstilbudet er også utbedret i retning Ås og Drøbak, som igjen bekrefter Skis funksjon som et viktig knutepunkt i regionen.

Det satses på Ski, og det satses i Ski. Det forventes en befolkningsvekst på opp mot 30 prosent i Oslo og Akershus de neste tjue årene. Ski er reelt sett på vei til å bli en betydelig norsk småby og en bydel i hovedstaden. For med den nye Follobanen vil det ta kortere tid å komme seg til Oslo S om du bor i Ski, enn om du bor på Frogner eller Torshov.